Khóa NC: P3: Di truyền quần thể và di truyền người

Khóa NC: P3: Di truyền quần thể và di truyền người

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [505896]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1)
2 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2)
3 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2)
4 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1)
5 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3)
6 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4)
7 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4)
8 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3)
9 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5)
10 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5)
11 Bài tập về Di truyền người (phần 1)
12 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 1)
13 Bài tập về Di truyền người (phần 2)
14 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 2)
15 Bài tập về Di truyền người (phần 3)
16 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 3)
17 Bài tập về Di truyền người (phần 4)
18 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 4)
19 Bài tập về Di truyền người (phần 5)
20 Nhân tố tiến hóa và bài tập về nhân tố tiến hóa (phần 1)
21 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 5)
22 Bài tập về quần thể giao phối có lựa chọn
23 Bài tập sinh thái
24 Thi online - Nhân tố tiến hóa và bài tập về nhân tố tiến hóa (phần 1)
25 Thi online - Bài tập về quần thể giao phối có lựa chọn
26 Thi online - Bài tập sinh thái
27 Một số bí kíp giải nhanh bài tập di truyền