Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [68214]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khoá Nâng cao môn Sinh Học 2019
2 Trọng tâm kiến thức và những điều đặc biệt về di truyên phân tử
3 ADN, Nhân đôi ADN (phần 1)
4 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 1)
5 ADN, Nhân đôi ADN (phần 2)
6 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 2)
7 Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen
8 Thi Online - Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen
9 Đột biến gen (phần 1)
10 Thi Online - Đột biến gen (phần 1)
11 Đột biến gen (phần 2)
12 Thi Online - Đột biến gen (phần 2)
13 Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử
14 Thi Online - Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử
15 Làm rõ bản chất di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
16 Nguyên phân và bài tập về nguyên phân (ngoài chương trình thi QG 2020)
17 Thi Online - Nguyên phân và bài tập về nguyên phân (ngoài chương trình thi QG 2020)
18 Giảm phân và bài tập về giảm phân (ngoài chương trình thi QG 2020)
19 Thi Online - Giảm phân và bài tập về giảm phân (ngoài chương trình thi QG 2020)
20 Bài tham khảo 1 (ngoài chương trình thi QG 2020)
21 Thi Online - Bài tham khảo 1 (ngoài chương trình thi QG 2020)
22 Bài tham khảo 2 (ngoài chương trình thi QG 2020)
23 Thi Online - Bài tham khảo 2 (ngoài chương trình thi QG 2020)
24 Bài tham khảo 3 (ngoài chương trình thi QG 2020)
25 Thi Online - Bài tham khảo 3 (ngoài chương trình thi QG 2020)
26 Đột biến cấu trúc NST
27 Thi Online - Đột biến cấu trúc NST
28 Đột biến lệch bội
29 Đột biến lệch bội - P2
30 Thi online - Đột biến lệch bội P1
31 Thi Online - Đột biến lệch bội - P2
32 Đột biến đa bội
33 Thi Online - Đột biến đa bội
34 Đột biến đa bội - P2
35 Đột biến đa bội - P2
36 Đột biến đa bội - P3
37 Đột biến đa bội - P3
38 Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền, biến dị ở cấp tế bào
39 Thi Online - Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền, biến dị ở cấp tế bào