Khóa học: TOEIC Basic - Kỹ năng nghe

Khóa học: TOEIC Basic - Kỹ năng nghe

Giáo viên: Brandon Sinkovic

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

200.000đ 300.000đ Đăng ký

Giáo viên: Brandon Sinkovic

Số bài: 30

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [1447]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nhìn hình, đoán nội dung sẽ nghe P1 (Using the photo to predict what you hear Part 1)
2 Nhìn hình, đoán nội dung sẽ nghe phần 2 - Using the photo to predict what you hear Part 2
3 Đề luyện tập
4 Đề luyện tập - P2
5 Xem xét ý nghĩa các câu hỏi thực tế P1 (Thinking about the meaning of factual questions Part 1)
6 Xem xét ý nghĩa các câu hỏi thực tế P2 (Thinking about the meaning of factual questions Part 2)
7 Đề luyện tập
8 Đề luyện tập
9 Part 4 : Làm quen với Part 4 và chiến lược làm bài
10 Part 4 : Chiến lược làm bài (Tiếp)
11 Part 4 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 4
12 Câu hỏi – Hồi đáp P1 (Question & Response Part 1)
13 Part 2 : Làm quen với Part 2 và những dạng câu hỏi thường gặp
14 Part 2 : Những dạng câu hỏi thường gặp và phương pháp làm bài tập (tiếp)
15 Đề luyện tập 5
16 Đề luyện tập 6
17 Part 2 : Yes-No questions and others
18 Đề luyện tập 7 -p1
19 Đề luyện tập 7 - p2
20 Part 3 : Làm quen với Part 3 và chiến lược làm bài
21 Đề luyện tập 8
22 Part 3 : Chiến lược làm bài (tiếp)
23 Đề luyện tập 9
24 Part 3 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 3 (Tiếp)
25 Đề luyện tập 10
26 Đề luyện tập 11
27 Đề luyện tập 12
28 Đề luyện tập 13
29 Đề tổng ôn 1
30 Đề tổng ôn 2