Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 123

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528511]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài đặc biệt số 9: Các dạng toán trọng điểm trong hóa học vô cơ
2 Thi Online - Các dạng bài tập về cân bằng hóa học
3 Thi Online - Cân bằng hóa học
4 Cân bằng hóa học
5 Thi Online - Tốc độ phản ứng
6 Kiến thức trọng tâm về tốc độ phản ứng
7 Thi Online - Bài đặc biệt số 10: Các bài toán tổng hợp về oxi – lưu huỳnh
8 Thi Online - Các dạng toán về axit sunfuric
9 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 4
10 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 3
11 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 2
12 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 1
13 Thi Online - Axit sunfuric – Muối sunfat
14 Lý thuyết trọng tâm về axit sunfuric và muối sunfat
15 Thi Online - Bài toán về oxit của lưu huỳnh
16 Thi Online - Các oxit của lưu huỳnh
17 Lý thuyết trọng tâm về các oxit của lưu huỳnh
18 Thi Online - Các dạng toán về hiđrosunfua
19 Thi Online - Hiđrosunfua và Muối sunfua
20 Các dạng toán trọng điểm về lưu huỳnh và muối sunfua – phần 2
21 Các dạng toán trọng điểm về lưu huỳnh và muối sunfua – phần 1
22 Lý thuyết trọng tâm về hiđro sunfua và muối sunfua
23 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về nguyên tố lưu huỳnh
24 Lý thuyết trọng tâm về nguyên tố lưu huỳnh
25 Thi online – Oxi - ozon
26 Thi Online - Bài đặc biệt số 9: Các dạng toán trọng điểm trong hóa học vô cơ
27 Lý thuyết trọng tâm về oxi – ozon (phần 2)
28 Lý thuyết trọng tâm về oxi – ozon
29 Thi Online - Khái quát về nhóm VIA- Oxi
30 Khái quát về nhóm VIA – Oxi và Lưu huỳnh
31 Thi Online - Sơ lược về Flo – Brôm – Iot
32 Sơ lược về Iot và hợp chất của Iot
33 Sơ lược về Brom và hợp chất của Brom
34 Sơ lược về Flo và hợp chất của Flo
35 Thi Online - Một số hợp chất chứa oxi của clo
36 Một số hợp chất chứa oxi của clo
37 Thi Online - Axit clohiđric – Muối clorua
38 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 3)
39 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 2)
40 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 1)
41 Axit clohiđric – Muối clorua
42 Thi Online - clo
43 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 2
44 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 1 (phần 2)
45 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 1 (phần 1)
46 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – bài tập lí thuyết
47 Lý thuyết trọng tâm về Clo
48 Thi online - Khái quát về nhóm halogen
49 Khái quát về nhóm halogen
50 Thi online - Phương pháp bảo toàn eclectron