Giải tích 3 (Toán A)

Giải tích 3 (Toán A)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 33

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106476]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tài liệu Lý thuyết
2 GT3_01_01 - Giới thiệu về phương trình vi phân
3 GT3_01_02 - Phương trình vi phân phân ly biến số và dạng thuần nhất
4 GT3_01_03 - Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất
5 GT3_01_04 - Một số dạng đưa về Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất
6 GT3_01_05 - Phương trình vi phân toàn phần
7 GT3_01_06 - Dạng khuyết của phương trình vi phân cấp 1
8 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 1 (phần 1)
9 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 1 (phần 2)
10 Bài tập phương trình vi phân bậc nhất
11 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 1 (phần 3)
12 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 1 (phần 4)
13 GT3_02_01 - Tổng quan về phương trình vi phân bậc cao
14 GT3_02_02 - Phương trình vi phân phân bậc 2 giảm cấp
15 GT3_02_03 - Phương trình vi phân tuyến tính bậc hai hệ số hàm
16 GT3_02_04 - Phương trình vi phân tuyến tính bậc hai hệ số hằng
17 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 2 (phần 1)
18 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 2 (phần 2)
19 Luyện tập Phương trình vi phân cấp 2 (phần 3)
20 Bài tập phương trình vi phân bậc 2
21 GT3_04_01 - Căn bản về chuỗi số
22 GT3_04_02 - Tiêu chuẩn hội tụ chuỗi số (Phần 1)
23 GT3_04_03 - Chuỗi lũy thừa và sự hội tụ
24 GT3_04_02: Tiêu chuẩn hội tụ chuỗi số (phần 2)
25 GT3_04_04 - Chuỗi Furier
26 Bài tập chuỗi lũy thừa
27 Bài tập chuỗi số, chuỗi hàm
28 GT3_03_01 - Tổng quan về hệ phương trình vi phân
29 GT3_03_02 - Hệ phương trình vi phân tuyến tính bậc 1
30 Bài tập hệ phương trình vi phân
31 GT3_03_03 - Luyên tập chuyên đề GT3_03
32 Luyện đề Giải tích 3 – Toán A các trường Đại học những năm gần đây
33 GT3_04_05 - Luyên tập chuyên đề GT3_04