Giải tích 2 (Toán A)

Giải tích 2 (Toán A)

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Đức Trung

Số bài: 29

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106473]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 GT2_01_01 - Khái niệm cơ bản về hàm số nhiều biến số
2 Tài liệu Lý thuyết
3 GT2_01_02 - Giới hạn và tính liên tục hàm số nhiều biến số
4 GT2_01_03: Đạo hàm riêng và phép vi phân hàm nhiều biến
5 GT2_01_04: Cực trị hàm nhiều biến và khái niệm cơ bản về hình học vi phân
6 GT2_01_05 - Đạo hàm hàm hợp và đạo hàm hàm ẩn
7 Bài tập hàm nhiều biến
8 GT2_02_01 - Tích phân kép
9 GT2_02_02 - Phương pháp đổi cận tích phân (tích phân kép)
10 GT2_02_03 - Ứng dụng tích phân kép
11 GT2_02_04 - Tích phân ba lớp (tích phân bội ba)
12 GT2_02_05 - Tọa độ trụ và tọa độ cầu (phương pháp đổi cận tích phân ba lớp)
13 GT2_02_06 - Luyện tập tích phân kép (Phần 1)
14 GT2_02_06 - Luyện tập tích phân kép (Phần 2)
15 Bài tập tích phân kép
16 Bài tập tích phân bội ba
17 GT2_03_01 - Tích phân đường loại 1
18 GT2_03_02 - Tích phân đường loại 2
19 GT2_03_03 - Công thức Green (Phần 1)
20 GT2_03_03 - Công thức Green (Phần 2)
21 GT2_03_04 - Luyện tập tích phân đường (phần 1)
22 GT2_03_04 - Luyện tập tích phân đường (phần 2)
23 GT2_04_01 - Tích phân mặt loại 1
24 GT2_04_02 - Tích phân mặt loại 2
25 GT2_04_03 - Định lý Gauss – Ostrogradxky, Công thức Stokes
26 GT2_04_04 - Luyên tập tích phân mặt (phần 1)
27 GT2_04_04 - Luyên tập tích phân mặt (phần 2)
28 Luyện đề Giải tích 2 – Toán A các trường Đại học những năm gần đây
29 GT2_03_04 - Luyện tập tích phân đường