V-Moon: Luyện thi THPT QG Vật lý 2021 (8+)

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện đề thi thử môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Động cơ không đồng bộ ba pha
2 Thi online - Các loại tia
3 Thi online - Máy phát điện xoay chiều ba pha
4 Thi online - Máy phát điện xoay chiều một pha.
5 Thi online - Quang phổ
6 Thi online - Giao thoa ánh sáng trắng
7 Thi online - Giao thoa ánh sáng đa sắc
8 Bộ giáo dục và đào tạo công bố đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021
9 Giao thoa ánh sáng đơn sắc - P1
10 Thi online - Giao thoa ánh sáng đơn sắc.
11 Mắt và các dụng cụ quang học -P2
12 Mắt và các dụng cụ quang học -P1
13 Thi online - Truyền tải điện năng.
14 Thi online - Bài tập - Hiện tượng tán sắc ánh sáng
15 Khúc xạ ánh sáng
16 Cảm ứng điện từ
17 Từ trường
18 Thi online - Máy biến áp
19 Dòng điện trong các môi trường
20 Thi online - Hiện tượng tán sắc ánh sáng
21 Ôn tập dòng điện không đổi
22 Ôn tập điện tích điện trường
23 Thi online - Bài tập nâng cao sóng điện từ
24 Live - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 3
25 Thi online - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 3
26 Thi online - Sóng điện từ
27 Live - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 2
28 Thi online - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 2
29 Live - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 1
30 Thi online - Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 1
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài giảng - Tán sắc ánh sáng 02/12
Luyện tập - Tán sắc ánh sáng 06/12
Live - Tán sắc ánh sáng 07/12
Bài giảng - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 09/12
Thi online - Giao thoa ánh sáng 11/12
Live - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 11/12
Bài giảng - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 12/12
Thi online - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 14/12
Live - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 14/12
Bài giảng - Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử 16/12