V-Moon : Luyện thi THPT QG Ngữ Văn 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Phương pháp học và ôn luyện môn Văn học

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.000.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề thi số 16
2 Đề thi số 15
3 Video chữa đề thi số 08 - môn Ngữ văn
4 Video chữa đề thi số 07 - môn Ngữ văn
5 Đề thi số 14
6 Video chữa đề thi số 06 - môn Ngữ văn
7 Video chữa đề thi số 05 - môn Ngữ văn
8 Video chữa đề thi số 04 - môn Ngữ văn
9 Đề thi số 13
10 Video chữa đề thi số 03 - môn Ngữ văn
11 Video chữa đề thi số 02 - môn Ngữ văn
12 Đề thi số 12
13 Đề thi số 11
14 Phân tích chi tiết đề minh họa Ngữ Văn
15 Đề thi số 10
16 Đề thi số 9
17 Đề thi số 8
18 Đề thi số 7
19 Video chữa đề thi số 01 - môn Ngữ văn
20 Đề thi số 6
21 Đề thi số 5
22 Đề thi số 4
23 Đề thi số 3
24 Đề thi số 2
25 Đề thi số 1
26 Những lưu ý khi luyện đề và làm bài
27 Đặc trưng của kịch và phương pháp đọc hiểu kịch
28 Đặc trưng của truyện ngắn và phương pháp đọc hiểu của truyện ngắn
29 Đặc trưng của thơ và phương pháp đọc hiểu thơ trong nhà trường
30 Nhà văn - tác phẩm và bạn đọc
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đề thi số 17 23/04
Đề thi số 18 24/04
Đề thi số 19 25/04
Đề thi số 20 26/04
Đề thi số 21 27/04
Đề thi số 22 03/05
Đề thi số 23 06/05
Đề thi số 24 09/05
Đề thi số 25 12/05
Đề thi số 26 15/05