V-Moon : Luyện thi THPT QG Lịch sử 2021

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 600.000đ

Combo: 2.800.000đ 1.999.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
2 Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
3 Thi online - Khái quát toàn cảnh cuộc đấu tranh chống Mĩ cứu nước của Việt Nam 1954 - 1975
4 Khái quát toàn cảnh cuộc đấu tranh chống Mĩ cứu nước của Việt Nam 1954 - 1975
5 Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
6 Thi online - Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
7 Chữa đề kiểm tra khảo sát chất lượng khối 12 (lần 5) trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
8 Thi online - Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
9 Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
10 Đề kiểm tra khảo sát chất lượng khối 12 (lần 5) trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
11 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
12 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
13 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
14 Đề thi minh họa kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
16 Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
17 Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 20 (phần 2)
18 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
19 Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 20 (phần 1)
20 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 20
21 Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
22 Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
23 Thi online - Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946)
24 Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19 (phần 2)
25 Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19 (phần 1)
26 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19
27 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 2
28 Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
29 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
30 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 1
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965) 24/04
Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965) 25/04
Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968) 26/04
Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968) 27/04
Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) phần 1 28/04
Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) phần 2 29/04
Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) 30/04
Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975) 02/05
Thi Online - Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975) 03/05
So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975) 06/05