V-Moon 1: Luyện thi THPT QG Toán 2021 (8+)

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live A : Luyện 35 đề chuẩn môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Cực trị khoảng cách phần 1
2 Cực trị khoảng cách phần 2
3 Bài toán cực trị góc
4 Cực trị góc
5 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 4
6 Đề liên trường Vinh, Nghệ An mới thi
7 Cực trị khoảng cách phần 4
8 Tiệm cận và tiếp tuyến nâng cao
9 Live sách 3000 bài nâng cao phần 1
10 Tính đơn điệu của hàm ngược
11 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
12 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
13 Vận dung-Vận dụng cao số 22
14 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3
15 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3
16 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 2
17 Ứng dụng tích phân với bài toán hàm số
18 Bài toán cực trị khoảng cách phần 3
19 Vận dung-Vận dụng cao số 21
20 Cực trị khoảng cách phần 3
21 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 2
22 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 1
23 Vận dung-Vận dụng cao số 20
24 Vận dung-Vận dụng cao số 19 (15 Câu cuối CHuyên ĐH VInh lần 1-2021)
25 Vận dung-Vận dụng cao số 18
26 Vận dung-Vận dụng cao số 17
27 Live Toán: Chữa bài tập VD VDC số 17
28 Vận dung-Vận dụng cao số 16
29 Bài toán cực trị góc
30 Bài toán góc và khoảng cách phần 2
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/04
Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3 26/04
Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 2 26/04
Các phép tính cơ bản về số phức phần 2 26/04
Các dạng toán tìm min max phần 2 01/11
Tính đơn điệu và cực trị hàm hợp phần 3 (hàm ngược) 14/11
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/11
Tiếp tuyến của hàm hợp, hàm ẩn (nâng cao) 07/12
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 3 (công thức 1-c-k-h và kỹ năng đảo đỉnh) 20/12
xoa 22/03