Pro SAT: Luyện thi THPT QG Sinh học 2021 (8+)

Pro S: Luyện thi THPT QG Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề thi thử môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Pro T: Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 400.000đ 400.000đ

Combo: 2.400.000đ 1.200.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)
2 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
3 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1)
4 Ôn tập về đột biến NST (phần 2)
5 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13
6 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
7 Ứng dụng di truyền vào chọn giống
8 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
9 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12 (P2)
10 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12 (P1)
11 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2)
12 Di truyền quần thể
13 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
14 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1)
15 Quy luật di truyền (phần 2)
16 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12
17 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
18 Quy luật di truyền (phần 1)
19 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 11 (P2)
20 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 11 (P1)
21 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
22 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
23 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
24 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
25 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 11
26 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
27 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
28 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 10
29 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)
30 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04
THI ONLINE: Di truyền quần thể 24/04
THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 24/04
Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 24/04
Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 24/04
Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13 (P1) 24/04
Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13 (P2) 24/04
Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 24/04
Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04
Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04