Pro S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT QG Hóa Học 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT QG Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT QG Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Phân tích chi tiết đề minh họa Ngữ Văn
2 THI ONLINE: Cân bằng nội môi
3 Cân bằng nội môi
4 THI ONLINE: Hệ mạch và hoạt động của hệ mạch
5 Hệ mạch và hoạt động của hệ mạch
6 THI ONLINE: Tim và hoạt động của tim
7 Tim và hoạt động của tim
8 THI ONLINE: Các hình thức hô hấp ở động vật
9 Các hình thức hô hấp ở động vật
10 THI ONLINE: Đặc điểm tiêu hóa ở thú
11 Đặc điểm tiêu hóa ở thú
12 THI ONLINE: Các hình thức tiêu hóa ở động vật
13 Các hình thức tiêu hóa ở động vật
14 Giới thiệu về trao đổi chất ở động vật
15 THI ONLINE: Hô hấp ở thực vật
16 Hô hấp ở thực vật
17 THI ONLINE: Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
18 Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
19 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
20 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
21 THI ONLINE: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
22 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
23 THI ONLINE: Tính hai pha của quang hợp
24 Tính hai pha của quang hợp
25 Thi online - Giới thiệu chung về quang hợp
26 Giới thiệu chung về quang hợp
27 THI ONLINE: Trao đổi nitơ - p2
28 Trao đổi nitơ (phần 2)
29 THI ONLINE: Trao đổi nitơ - P1
30 Trao đổi nitơ (Phần 1)