Live S : Luyện thi THPT Quốc gia 2021

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Live S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 1.300.000đ 1.300.000đ

Combo 1 1.000.000đ 800.000đ

Combo 3 2.400.000đ 1.800.000đ

ĐĂNG KÝ S
Chú ý: Học phí combo không áp dụng với các khóa Live của thầy Phan Khắc Nghệ Cô Trang Anh .
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 LiveVIP Hóa - Đề kiểm tra học kỳ II năm 2021 môn Hóa - Sở GD và ĐT Tỉnh Nam Định
2 Đề thi thử lần 1-Bỉm Sơn-Thanh Hoá
3 Đề liên trường Vinh, Nghệ An mới thi
4 Reading
5 Reading practice test 18
6 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ CO, H2 phối hợp xử lý phần 1
7 practice test 17
8 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề nâng cao
9 Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
10 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề cơ bản
11 Live sách 3000 bài nâng cao phần 1
12 CĐ rời rạc - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
13 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
14 CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
15 Thi online - Động cơ không đồng bộ ba pha
16 Thi online - Các loại tia
17 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
18 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
19 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân hiđroxit - muối nitrat - cacbonat...
20 Min, max liên quan số phức (P3)
21 Thi online - Máy phát điện xoay chiều ba pha
22 Practice Test 16
23 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ phối hợp kim loại tác dụng phi kim xử lý phần 1
24 CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân hiđroxit - muối nitrat - cacbonat...
25 Thi online - Máy phát điện xoay chiều một pha.
26 Giải chi tiết đề thi thử THPT QG số 15
27 CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân muối nitrat
28 Thi online - Chuyên đề rời rạc - Hệ nhiệt phân muối nitrat
29 Thi online - Chuyên đề HNO3 - Hệ phối hợp kim loại tác dụng phi kim xử lý phần 1
30 Thi online - Quang phổ
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/04
Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3 26/04
Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 2 26/04
Các phép tính cơ bản về số phức phần 2 26/04
Các dạng toán tìm min max phần 2 01/11
Tính đơn điệu và cực trị hàm hợp phần 3 (hàm ngược) 14/11
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/11
Tiếp tuyến của hàm hợp, hàm ẩn (nâng cao) 07/12
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 3 (công thức 1-c-k-h và kỹ năng đảo đỉnh) 20/12
Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 04/09