Chương trình Luyện thi THPT Quốc gia 2020

Đề thi thử môn Toán các trường 2020

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ 250.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Đề thi thử môn Toán các trường 2020

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học phí: 500.000đ 250.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Đề thi thử môn Vật lý các trường 2020

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học phí: 500.000đ 250.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Đề thi thử môn Hóa học các trường 2020

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 500.000đ 250.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký

Đề thi thử THPT Quốc gia các trường & Sở GD môn Tiếng Anh

Giáo viên: Moon

Học phí: 500.000đ 250.000đ

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Khóa học: Từ Vựng NÂNG CAO Tiếng Anh (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 400.000đ 100.000đ

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 500.000đ 300.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đ Đăng ký
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online Science 2
2 Thi Online Personalities 1
3 Thi Online Personalities 2
4 Thi Online Clothes 2_Trang phục 2
5 Crimes 2_Tội phạm 2
6 Thi Online Nature and the environment 1_Tự nhiên và Môi trường 1
7 Thi Online Everyday problems 2_Vấn đề thường ngày 2
8 Thi Online Nature and the environment 2_Tự nhiên và Môi trường 2
9 Thi Online Accommodation 1_Nơi ăn chốn ở 1
10 Thi Online Work 1_Công việc 1
11 Thi Online Personalities 2_Tính cách 2
12 Thi Online Money 1_Tiền bạc 1
13 Thi Online Science 1_Khoa học 1
14 Thi Online Science 2_Khoa học 2
15 Thi Online Work 2_Công việc 2
16 Thi Online The arts_Hội họa
17 Thi Online The media 2_Truyền thông 2
18 Thi Online Travelling 2_Du lịch 2
19 Thi Online Weather and natural phenomena_Hiện tượng thiên nhiên
20 Gen
21 THI ONLINE: Gen
22 THI ONLINE: Nhân đôi ADN
23 Giới thiệu Chương trình ProSAT 2020 Môn Sinh Học
24 THI ONLINE: Ôn tập về ADN, nhân đôi ADN
25 Các cấu trúc lưu trữ thông tin di truyền (Bồi dưỡng HSG)
26 Giải thích cơ chế nhân đôi ADN và nhân dòng ADN (Bồi dưỡng HSG)
27 Cấu trúc của ARN và mã di truyền
28 THI ONLINE: Cấu trúc của ARN và mã di truyền
29 Phiên mã
30 THI ONLINE: Phiên mã
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đề thi thử TN 2020 môn Vật Lý - Sở GD & ĐT Tỉnh Bắc Ninh 26/06
Đề thi thử TN 2020 môn Vật Lý - Liên trường Nghệ An - Tỉnh Nghệ An 27/06
Đề thi thử TN 2020 môn Vật Lý - Sở GD & ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc 28/06
Đề thì thử TN năm 2020 - Nhóm Trường cụm Sóc Sơn - Mê Linh 04/07
Đề KSCL lớp 12 năm 2020 - Sở GD & ĐT Hà Nội - Lần 2 05/07
Đề KSCL lớp 12 năm 2020 môn Vật lý - Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp 13/07
Bài 39 24/07
Đề thi thử Liên trường Nghệ An-Lần 1 25/07
XOA 03/08
Phương pháp đổi biến số với tích phân hàm ẩn 20/08