Moon.vn - Học để khẳng định mình
THPT Diễn Châu 5 - Tỉnh Nghệ An
TtAvatarThành viênBTĐLĐại HọcNămKhốiSBD123ĐCTổng
1 caodai0303
Cao Đăng Đại
THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An
100 2021A0290228529.498.5026.9
TT Thành viênHọ tênSNLevelExpSp
1 491295742140364 Lê Đình Đạt2005 75 29038 83
2 833269384279927 Hoàng Ngọc Thơ2004 55 15214 - -
3 437558344135295 Mai Thùy2004 50 13014 - -
4 331029112066242 Hoàng Hiền2006 38 7572 - -
5 184222200383164 Linh Loe2004 30 1879 - -
6 caodai0303 Cao Đăng Đại2003 17 1539 92
7 777996116193094 Thanh Huyền2000 10 598 100
8 tinhapira180299 Hoàng Thị Tình1999 10 576 100
9 hoangdungthanh999@gmail.com Dungthanh Hoang2004 10 565 - -
10 lamlam27 Hoàng Xuân Lam2003 9 525 - -
11 927633041377274 Hà Giang2003 8 414 86
12 minhanhcaonguyen652004@gmail.com Minh Anh Cao Nguyễn2004 6 249 - -
13 hoanghuuphong23@gmail.com Phong Hoàng2004 1 18 100
14 592279645091552 Cao Thị Huyền2004 2 9 - -
15 quy117000@gmail.com Quý Phạm thị2003 0 4 100
16 hoangthuanx2@gmail.com Thuan Hoang Huu2003 0 4 100
17 hoangthiha.nghean@gmail.com Hà Hoàng2004 0 4 100
18 dvduc2907@gmail.com duc dinh2003 0 4 100
19 giangvo181005@gmail.com Giang Võ2005 0 4 100
20 huyenbato Thanh Huyền2001 0 0 100
21 hana2812 Trần Thị Quỳnh Hoa2002 0 -1 100
22 1330182767362554 Oanh Hoàng2004 0 -3 100