Moon.vn - Học để khẳng định mình
THPT Đoàn Thượng - Tỉnh Hải Dương
TtAvatarThành viênBTĐLĐại HọcNămKhốiSBD123ĐCTổng
1 nguyenthienlonglong
nguyen thien long
THPT Đoàn Thượng - Hải Dương
2 2018A210030646.89.58.750.525.55
TT Thành viênHọ tênSNLevelExpSp
1 675235930304437 Thu Hương2004 42 9025 - -
2 238074487902287 Trang Ha2006 36 6875 80
3 hang.tran3112004@gmail.com Thanh Hang TRAN2004 35 6405 - -
4 vutam012370@gmail.com Tâm Vũ Thị2003 34 6180 - -
5 875434683240081 Truong Hoangg2003 25 3369 95
6 thanghandsome pham tien thanh2001 11 740 - -
7 nguyenthienlonglong nguyen thien long2000 1 16 100
8 1599249380466356 Quang Cường2002 0 5 100
9 le778701@gmail.com Công Lê2005 0 4 100
10 gagaming47@gmail.com Phạm Minh Trường2003 0 4 100
11 hl01022004@gmail.com Hòa Đào2004 0 4 100
12 818653479043212 Đinh Hải2004 0 4 100
13 thaoxinh2004.6b@gmail.com Thảo Phạm2004 0 4 100
14 543043093408733 Phạm Ngọc Ánh2004 0 4 100
15 875995123261905 Bội Trân2004 0 4 100
16 sachtongon@gmail.com Ôn Tổng2004 0 4 100
17 337805964401726 Thùy Trang2004 0 4 100
18 quocanh060804@gmail.com Quốc Anh Phạm2004 0 4 100
19 915064855777709 Nguyễn Thị Mỹ Liên2004 0 4 100
20 phuongnhi123346 nguyễn thị phương nhi2003 0 0 100