Moon.vn - Học để khẳng định mình
Trường THPT Trần Hưng Đạo - Tỉnh Gia Lai
TT Thành viênHọ tênSNLevelExpSp
1 127429039619044 Lương Trà My2004 23 2871 - -
2 818661302185390 Phượng Uyên2004 23 2839 - -
3 huyhoang0608 Nguyễn Huy Hoàng2003 17 1665 88
4 phamngoccuong2001 Phạm ngọc cường2001 17 1593 - -
5 tuankhoa1310 Lê Đình Thống2003 15 1323 100
6 lynguyenkim Nguyễn Kim Ly2003 9 521 - -
7 1019636835452926 Ngọc Lanh2004 7 323 100
8 2813458762305315 Ngọc Lan2003 6 210 80
9 nguyenphamheo180823 Phạm Thanh Nguyên2003 6 190 - -
10 551776019160087 Phương Thảo2003 3 80 100
11 nguyenhoanglam1409 Nguyễn Đào Hoàng Lâm2003 2 35 83
12 991279971618470 Hoàng Lê Thùy Trang2002 0 4 100
13 916713092389440 Quanh Nhã2004 0 4 100
14 ntmhue05@gmail.com hue ntm2004 0 4 100
15 pemyy979@gmail.com My Hà2004 0 4 100
16 650657789238927 Tường Vi2004 0 4 100
17 800003167333455 Toàn Nguyễn2004 0 4 100
18 569497107506023 Minhon Thu2004 0 4 100
19 binpink03@gmail.com Bin Nguyễn2003 0 4 100
20 258416239404485 Linh Hoàng2004 0 4 100
21 minhhang532006@gmail.com Hằng Trần Thị Minh2006 0 4 100
22 huenhu2821 Nhữ Huệ2002 0 0 100
23 ducn2715 Nguyễn Đức Nam2005 0 0 100
24 496030824927555 Như Quỳnh Nguyễn2004 10 -2159 - -