Thông tin Mooner
xuan6duong6
Nguyễn Xuân Dương
Level: 83 SP: 91
Đã làm 5001 bài tập
FB: https://facebook.com/nagato.yuri.50
Tỉnh thành: Thái Bình
Trường THPT: THPT Đông Thụy Anh
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Diêm Điền -Thái Thụy -Thái Bình
Ngày tham gia: 28-07-2019 08:40