Thông tin Mooner
vanloitv
Lỗ Diễm Quỳnh
Level: 11 SP: 100
Đã làm 439 bài tập
FB: https://facebook.com/ledung.dhtb
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: THPT Chu Văn An
Đia chỉ trường THPT: Sơn La
Ngày tham gia: 19-04-2019 12:40