Thông tin Mooner
Truongngoc02
Trương Bảo Ngọc
Level: 94 SP: 74
Đã làm 8052 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100024645903998
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Nguyễn Trãi
Đia chỉ trường THPT: Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu
Ngày tham gia: 25-06-2017 06:10