Thông tin Mooner
trunghieu0418
Dương Trung Hiếu
Level: 2 SP: 100
Đã làm 4 bài tập
FB: https://facebook.com/trunghieu.21190172
Tỉnh thành: Long An
Trường THPT: THCS & THPT Bình Phong Thạnh
Đia chỉ trường THPT: Xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hoá
Ngày tham gia: 06-10-2020 06:38