Thông tin Mooner
Tranduong1610
Trần Thùy Dương
Level: 46 SP: 87
Đã làm 1162 bài tập
FB: https://facebook.com/messages/t/shido.itsuka.9275439
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Trần Khai Nguyên
Đia chỉ trường THPT: 225 Nguyễn Tri Phương Q5
Ngày tham gia: 12-03-2020 05:15