Thông tin Mooner
tieuminmin
Hoàng Thị Thơ
Level: 18 SP: 65
Đã làm 619 bài tập
FB: https://facebook.com
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Nguyễn Trường Tộ
Đia chỉ trường THPT: Hưng Trung, Hưng nguyên
Ngày tham gia: 25-06-2018 08:44