Thông tin Mooner
phuongnhi127
Nguyễn Ngọc Phương Nhi
Level: 0 SP: 100
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/nhingoc.nhuy12
Tỉnh thành: Lâm Đồng
Trường THPT: THPT Chuyên Bảo Lộc
Đia chỉ trường THPT: Lâm Đồng
Ngày tham gia: 28-06-2018 09:11