Thông tin Mooner
phucly2001
Lý Ngọc Phúc
Level: 0 SP: 100
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/phuc.ly.1650332
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Đào Duy Từ
Đia chỉ trường THPT: Số 182 - Đường Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Ngày tham gia: 17-06-2018 05:06