Thông tin Mooner
phamkhanhlinh0810
phạm khánh linh
Level: 78 SP: 69
Đã làm 7315 bài tập
FB: linh
Tỉnh thành: Vĩnh Phúc
Trường THPT: THPT Lê Xoay
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
Ngày tham gia: 29-12-2018 09:36