Thông tin Mooner
ngohienthu
Ngô Hiền Thư
Level: 0 SP: 100
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/hienthu.ngo.927
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Chi Lăng
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng
Ngày tham gia: 26-01-2018 08:48