Thông tin Mooner
ngocngoc2203
Đỗ Đại Học
Level: 163 SP: 93
Đã làm 15756 bài tập
FB: https://facebook.com/ngoc.nguyenthibich.77582359
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Nghèn
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Can Lộc -Huyện Can Lộc
Ngày tham gia: 03-07-2019 09:25