Thông tin Mooner
lanhmyphuong
Lành Mỹ Phượng
Level: 14 SP: 100
Đã làm 1200 bài tập
FB: https://facebook.com/fuongmeiidz
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Việt Bắc
Đia chỉ trường THPT: Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Ngày tham gia: 05-01-2020 11:53