Thông tin Mooner
kieuvanvivu
nhất định được
Level: 177 SP: 87
Đã làm 25229 bài tập
FB: https://facebook.com/vyle
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 10-10-2017 12:17