Thông tin Mooner
huynhndiemmy2011
Huỳnh Ngọc Diễm My
Level: 2 SP: 100
Đã làm 6 bài tập
FB: https://m.facebook.com/diemmyh
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Phạm Văn Đồng
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
Ngày tham gia: 26-06-2016 12:17