Thông tin Mooner
hthammam
Đoàn Lê Hồng Thắm
Level: 17 SP: 39
Đã làm 1539 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100012328954383
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 29-04-2017 09:59