Thông tin Mooner
hocvienbienphong123
Trần Biên Phòng
Level: 8 SP: 82
Đã làm 51 bài tập
FB: https://facebook.com/vanbac.tran.777
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Lệ Thuổ
Đia chỉ trường THPT: Lệ Thuổ, Quảng Bình
Ngày tham gia: 22-10-2019 05:32