Thông tin Mooner
halan14022001
Dương Thị Lan
Level: 3 SP: 100
Đã làm 32 bài tập
FB: https://facebook.com/vu.duongxuan.37/
Tỉnh thành: Nam Định
Trường THPT: THPT Tống Văn Trân
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Lâm H. ý Yên
Ngày tham gia: 07-08-2018 06:08