Thông tin Mooner
emlanhattrendoi
Nguyễn Hồng Đức
Level: 32 SP: 61
Đã làm 2159 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100013559287356
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Bỉm Sơn
Đia chỉ trường THPT: P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
Ngày tham gia: 05-08-2017 08:37