Thông tin Mooner
dungdbp1108
Hồ Việt Dũng
Level: 25 SP: 89
Đã làm 403 bài tập
FB: https://m.facebook.com/HoVietDung
Tỉnh thành: Điện Biên
Trường THPT: Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn
Đia chỉ trường THPT: Phố 10-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ
Ngày tham gia: 13-06-2019 03:12