Thông tin Mooner
canhphuc
Nguyễn Tuấn Cảnh
Level: 8 SP: 100
Đã làm 359 bài tập
FB: https://facebook.com/canh.nguyentuan.165
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Phan Đăng Lưu
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn yên Thành
Ngày tham gia: 18-10-2019 05:20