Thông tin Mooner
boongbinh
Nguyễn Thái Bình
Level: 8 SP: 88
Đã làm 51 bài tập
FB: https://facebook.com/tham.dao.10/about
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Chuyên (Năng khiếu)
Đia chỉ trường THPT: P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên
Ngày tham gia: 25-08-2016 08:29