Thông tin Mooner
bich20032004
ngô thị bích
Level: 2 SP: 100
Đã làm 40 bài tập
FB: https://facebook.com/ngongocbich7/
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Phan Đình Phùng
Đia chỉ trường THPT: Phường Bắc Hà -TP Hà Tĩnh
Ngày tham gia: 17-11-2020 07:31