Thông tin Mooner
anhtuoi2211
Nguyễn tường anh
Level: 2 SP: 100
Đã làm 41 bài tập
FB: https://facebook.com/nguyentuonganh
Tỉnh thành: Nam Định
Trường THPT: THPT Trần Văn Bảo
Đia chỉ trường THPT: Xã Điền Xá H. Nam Trực
Ngày tham gia: 01-11-2019 10:37