Thông tin Mooner
Truongvanmanhct
Trương Văn Mạnh
Level: 10 SP: 100
Đã làm 414 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100010461671985
Tỉnh thành: Lào Cai
Trường THPT: THPT số 2 Mường Khương
Đia chỉ trường THPT: Xã Bản Lầu -H Mường Khương
Ngày tham gia: 11-03-2020 09:16