Thông tin Mooner
Truongngan3107
Trần Dương Trường
Level: 5 SP: 58
Đã làm 55 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100015062885873
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Số 1 Tư Nghĩa
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Ngày tham gia: 27-08-2020 07:25