Thông tin Mooner
Thnam4477
Hải phạm
Level: 7 SP: 61
Đã làm 126 bài tập
FB: https://facebook.com/LongKho1007
Tỉnh thành: Quảng Ninh
Trường THPT: TH Kinh Tế Q.Ninh
Đia chỉ trường THPT: P Nam Khê, TX Uông Bí
Ngày tham gia: 02-01-2021 04:53