Thông tin Mooner
Phong2021
La thanh phong
Level: 0 SP: 100
Đã làm 49 bài tập
FB: https://facebook.com/phong.la.16752754
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Trường THPT: THPT Hồng Ngự 3
Đia chỉ trường THPT: Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự
Ngày tham gia: 10-09-2020 10:24