Thông tin Mooner
Lohoa
Lò Văn Hoa
Level: 7 SP: 100
Đã làm 270 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Điện Biên
Trường THPT: Trường THPT Huyện Điện Biên
Đia chỉ trường THPT: Xã Noong Hẹt-huyện Điện Biên
Ngày tham gia: 04-01-2021 04:09