Thông tin Mooner
Hatinh20111
Hà Thanh Tình
Level: 7 SP: 100
Đã làm 290 bài tập
FB: https://m.facebook.com/Hatinh2001
Tỉnh thành: Cao Bằng
Trường THPT: THPT Thành phố Cao Bằng
Đia chỉ trường THPT: Cao Bằng
Ngày tham gia: 11-06-2020 09:20