Thông tin Mooner
Anhtuan040100
Cao Anh Tuấn
Level: 8 SP: 84
Đã làm 52 bài tập
FB: https://facebook.com/anhtun.04/
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: TTGDTX Quận Tân Bình
Đia chỉ trường THPT: 95/55 Trường Chinh Q Tân Bình
Ngày tham gia: 17-07-2020 01:05