Thông tin Mooner
0973992509
Nguyễn Bá Phương
Level: 244 SP: 89
Đã làm 59311 bài tập
FB: Nguyễn bá phương
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Trưng Vương
Đia chỉ trường THPT: 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1
Ngày tham gia: 03-09-2019 05:49