Thông tin Mooner
0907316246
Long Vương
Level: 10 SP: 100
Đã làm 447 bài tập
FB: https://facebook.com/quynh.luu.16718979/
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Vĩnh Viễn
Đia chỉ trường THPT: TP HCM
Ngày tham gia: 11-10-2020 04:04